Ֆիզիկայի մասնագիտական խորհուրդ Խորհրդի շիֆրը` 049
Հասցե`
ք.Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1, ԳԲՀ և ՀՀ ամբիոն
+(374)558606 vkalantaryan@ysu.am
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.04.03)
1 Մարտիրոսյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
2 Հախումյան Արսեն (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
3 Քալանթարյան Վիտալի (խորհրդի քարտուղար) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
4 Առաքելյան Արտաշես ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
5 Ավետիսյան Յուրի ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
6 Ներկարարյան Խաչատուր ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04. 03
7 Գևորգյան Ժիրայր ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
8 Փիրումյան Համլետ տեխն. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
9 Բաբաջանյան Արսեն ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.04.21)
1 Մարտիրոսյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
2 Կոնստանյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
3 Քալանթարյան Վիտալի (խորհրդի քարտուղար) ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Ա.04.03
4 Ալավերդյան Ռոման ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
5 Հակոբյան Ռաֆիկ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
6 Իշխանյան Արթուր ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04. 21
7 Մալաքյան Յուրի ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
8 Պետրոսյան Աշոտ տեխն. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
9 Սարգսյան Դավիթ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.04.05)
1 Մարտիրոսյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
2 Պապոյան Արամ (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.05
3 Քալանթարյան Վիտալի (խորհրդի քարտուղար) ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Ա.04.03
4 Կոստանյան Ռադիկ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.05
5 Մելիքյան Արմեն ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.05
6 Մուրադյան Ատոմ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04. 05
7 Չիլինգարյան Յուրի ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.05
8 Կրյուչկյան Գագիկ տեխն. գիտ. դոկտոր Ա.04.05
9 Գրիգորյան Գայանե ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.05
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.04.07)
1 Մարտիրոսյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
2 Մկրտչյան Ալպիկ (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.07
3 Քալանթարյան Վիտալի (խորհրդի քարտուղար) ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Ա.04.03
4 Բադալյան Դավիթ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.07
5 Թրունի Կարապետ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.07
6 Կիրակոսյան Ալբերտ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04. 07
7 Հարությունյան Սամվել ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.07
8 Հարությունյան Վաչագան տեխն. գիտ. դոկտոր Ա.04.07
9 Մկրտչյան Արտակ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.07
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.04.10)
1 Մարտիրոսյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
2 Հարությունյան Վլադիմիր (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.10
3 Ղամբարյան Կարեն (խորհրդի քարտուղար) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.10
4 Ղազարյան Էդուարդ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.10
5 Կարայան Համլետ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.10
6 Մելքոնյան Սլավիկ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04. 10
7 Սարգսյան Հայկ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.10
8 Պետրոսյան Ստեփան տեխն. գիտ. դոկտոր Ա.04.10
9 Վարդանյան Արշակ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.10
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.04.02)
1 Մարտիրոսյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
2 Չուբարյան Էդուարդ (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.02
3 Քալանթարյան Վիտալի (խորհրդի քարտուղար) ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Ա.04.03
4 Ավագյան Ռոլանդ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.02
5 Ավետիսյան Համլետ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.02
6 Մաթևոսյան Հրանտ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04. 02
7 Սահարյան Արամ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.02
8 Սեդրակյան Դավիթ տեխն. գիտ. դոկտոր Ա.04.02
9 Վարդանյան Յուրի ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.02
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.03.02)
1 Մարտիրոսյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
2 Նիկողոսյան Արթուր (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.03.02
3 Հակոբյան Աշոտ (խորհրդի քարտուղար) ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Ա.03.02
4 Աբրահամյան Մարտին ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.03.02
5 Գյուլբուդաղյան Արմեն ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.03.02
6 Հարությունյան Հայկ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.03.02
7 Մաղաքյան Տիգրան ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.03.02
8 Սեդրակյան Դավիթ տեխն. գիտ. դոկտոր Ա.03.02
9 Վարդանյան Յուրի ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.03.02

Ֆիզիկայի խորհրդին թույլատրվել է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով.

Ա.04.03 - Ռադիոֆիզիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական և տեխնիկական գիտություններ)
Ա.04.21 - Լազերային ֆիզիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ) 
Ա.04.05 - Օպտիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ)
Ա.04.07 - Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ)
Ա.04.10 - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական և տեխնիկական գիտություններ) 
Ա.04.02 - Տեսական ֆիզիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ)
Ա.03.02 - Աստղաֆիզիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ)

Ֆիզիկա-մաթեմատիկական 049 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.