ԵՊՀ ֆիզիկայի մասնագիտական խորհուրդ
Խորհրդի շիֆրը` 049

Հասցե` ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԳԲՀ և ՀՀ ամբիոն +(374)558606 vkalantaryan@ysu.am
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.04.02)
1 Մարտիրոսյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
2 Ավագյան Ռոլանդ (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.02
3 Քալանթարյան Վիտալի (խորհրդի քարտուղար) ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Ա.04.03
4 Մուրադյան Ատոմ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.05
5 Ավետիսյան Համլետ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.02
6 Մաթևոսյան Հրանտ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.02
7 Սահարյան Արամ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.02
8 Հաջյան Գևորգ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.02
9 Հակոբյան Տիգրան ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.02
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.04.03)
1 Մարտիրոսյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
2 Հախումյան Արսեն (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
3 Քալանթարյան Վիտալի (խորհրդի քարտուղար) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
4 Առաքելյան Արտաշես ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
5 Ավետիսյան Յուրի ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
6 Ներկարարյան Խաչատուր ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
7 Գևորգյան Ժիրայր ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.02
8 Այվազյան Մարտին տեխն. գիտ. դոկտոր Ե.12.01
9 Բաբաջանյան Արսեն ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
10 Մակարյան Արմեն ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Ա.04.03
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.04.05)
1 Մարտիրոսյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
2 Պապոյան Արամ (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
3 Քալանթարյան Վիտալի (խորհրդի քարտուղար) ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Ա.04.03
4 Կոստանյան Ռադիկ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
5 Գրիգորյան Գայանե ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.05
6 Մելիքյան Արմեն ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.05
7 Մուրադյան Ատոմ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.05
8 Ասլանյան Լևոն ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.05
9 Դրամփյան Ռաֆայել ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.04.07)
1 Մարտիրոսյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
2 Կիրակոսյան Ալբերտ (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.07
3 Քալանթարյան Վիտալի (խորհրդի քարտուղար) ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Ա.04.03
4 Բադալյան Դավիթ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.07
5 Թրունի Կարապետ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.07
6 Հարությունյան Սերգեյ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04. 07
7 Բալյան Մինաս ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.07
8 Հարությունյան Վաչագան ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.07
9   ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.07
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.04.10)
1 Մարտիրոսյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
2 Հարությունյան Վլադիմիր (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.10
3 Քալանթարյան Վիտալի (խորհրդի քարտուղար) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
4 Խուդավերդյան Սուրեն ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ե.27.01
5 Վարդանյան Ռուբեն տեխն.  գիտ. դոկտոր Ե.27.01
6 Մելքոնյան Սլավիկ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04. 10
7 Պետրոսյան Ստեփան ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.10
8 Վարդանյան Արշակ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.10
9 Ղամբարյան Կարեն ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.10
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.04.21)
1 Մարտիրոսյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.03
2 Կոնստանյան Ռադիկ (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
3 Քալանթարյան Վիտալի (խորհրդի քարտուղար) ֆիզմաթ. գիտ. թեկնածու Ա.04.03
4 Ալավերդյան Ռոման ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
5 Հակոբյան Ռաֆիկ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
6 Իշխանյան Արթուր ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04. 21
7 Կոկոյան Էդվարդ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
8 Սարգսյան Դավիթ տեխն. գիտ. դոկտոր Ա.04.21
9 Պետրոսյան Աշոտ ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր Ա.04.21

Ֆիզիկայի խորհրդին թույլատրվել է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով.
Ա.04.02 - Տեսական ֆիզիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ)
Ա.04.03 - Ռադիոֆիզիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական և տեխնիկական գիտություններ)
Ա.04.05 - Օպտիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ)
Ա.04.07 - Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ)
Ա.04.10 - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական և տեխնիկական գիտություններ)
Ա.04.21 - Լազերային ֆիզիկա (ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ)

Ֆիզիկա-մաթեմատիկական 049 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.