ԵՊՀ արտասահմանյան գրականության մասնագիտական խորհուրդ
Խորհրդի շիֆրը` 066

 

Հասցե` ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, ԵՊՀ 7-րդ մասնաշենք, Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ (37460) 710558 a.eganyan@ysu.am
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ժ.01.07)
1 Առաքելյան Արա Հրաչիկի (խորհրդի նախագահ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.07
2 Թոփչյան Արամ Ստեփանի
 (նախագահի տեղակալ)
բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.07
3 Եգանյան Անահիտ Վանոյի (խորհրդի քարտուղար) բան. գիտ. թեկնածու Ժ.01.07
4 Էդոյան Հենրիկ Անտոնի բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.07
5 Խաչատրյան Նատալյա Միքայելի բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.07
6 Մատինյան Կարլեն Ռաֆայելի բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.07
7 Էթարյան Ելենա Հովհաննեսի բան. գիտ. թեկնածու Ժ.01.07
8 Գոնչար-Խանջյան Նատալի Կարենի բան. գիտ. թեկնածու Ժ.01.07
9 Պողոսյան Նաիրա Հակոբի բան. գիտ. թեկնածու Ժ.01.07
10 Գևորգյան Գառնիկ Թելմանի բան. գիտ. թեկնածու Ժ.01.07
11 Սեդրակյան Անուշ Ռոստոմի բան. գիտ. թեկնածու Ժ.01.07

Արտասահմանյան գրականության 066 մասնագիտական խորհրդին թույլատրվել է կազմակերպել  թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ:

Արտասահմանյան գրականության 066 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2022 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.