ԵՊՀ Իրավագիտության մասնագիտական խորհուրդ
Խորհրդի շիֆրը` 001

 Հասցե`
ք.Երևան, Ալեք
Մանուկյան 1, ԵՊՀ
2-րդ մասնաշենք, իրավագիտութան ֆակուլտետ
(37410)55-56-11 avagharshyan@ysu.am
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԺԲ.00.01)
1 Ղազինյան Գագիկ Սերգեյի (խորհրդի նախագահ) իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.04
2 Վաղարշյան Արթուր Գրիշայի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.01
3 Սուջյան Տաթևիկ Հովհաննեսի (խորհրդի քարտուղար) իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.04
4 Եսայան Արմեն Կառլենի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.01
5 Դանիելյան Գևորգ Բալաբեկի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.01
6 Ստեփանյան Վահե Վարդանի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.01
7 Ստեփանյան Հովհաննես Միքայելի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.01
8 Սիմոնյան Տարոն Վարդանի իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.01
9 Օհանյան Վիկտորյա Ալեքսանդրի իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.01
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԺԲ.00.02)
1 Ղազինյան Գագիկ Սերգեյի (խորհրդի նախագահ) իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.04
2 Այվազյան Նորիկ Անուշավանի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.02
3 Սուջյան Տաթևիկ Հովհաննեսի (խորհրդի քարտուղար) իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.04
4 Դանիելյան Գևորգ Բալաբեկի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.02
5 Ստեփանյան Վահե Վարդանի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.02
6 Հարությունյան Գագիկ Գարուշի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.02
7 Հակոբյան Ռուզաննա Խաչիկի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.02
8 Մանասյան Անահիտ Արտյոմի իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.02
9 Շաթիրյան Էդգար Էդուարդի իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.02
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԺԲ.00.03)
1 Ղազինյան Գագիկ Սերգեյի (խորհրդի նախագահ) իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.04
2 Ավետիսյան Վահրամ Դավիթի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.03
3 Սուջյան Տաթևիկ Հովհաննեսի (խորհրդի քարտուղար) իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.04
4 Բարսեղյան Տարիել Կարապետի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.03
5 Բեքմեզյան Գրիգոր Հովհաննեսի իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.03
6 Հայկյանց Արմեն Մերուժանի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.03
7 Հովհաննիսյան Արփինե Աշոտի իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.03
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԺԲ.00.04)
1 Ղազինյան Գագիկ Սերգեյի (խորհրդի նախագահ) իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.04
2 Դիլբանդյան Սամվել Աղվանի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.04
3 Սուջյան Տաթևիկ Հովհաննեսի (խորհրդի քարտուղար) իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.04
4 Ենգիբարյան Վահե Գուրգենի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.04
5 Հովհաննիսյան Վահե Վաղինակի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.04
6 Հովհաննիսյան Վոլոդյա Համբարձումի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.04
7 Ավետիսյան Դավիթ Զախարի       իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.04
8 Բաղդասարյան Գևորգ Սուրենի իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.04
9 Հովհաննիսյան Արմեն Արտաշեսի իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.04
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԺԲ.00.05)
1 Ղազինյան Գագիկ Սերգեյի (խորհրդի նախագահ) իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.04
2 Գաբուզյան Արա Հարությունի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.05
3 Սուջյան Տաթևիկ Հովհաննեսի (խորհրդի քարտուղար) իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.04
4 Առաքելյան Սերգեյ Վահանի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.05
5 Խաչիկյան Հարություն Մարտինի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.05
6 Մարգարյան Աննա Ռազմիկի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.05
7 Մարկոսյան Միսակ Մերուժանի իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.05
8 Թադևոսյան Լիլիթ Զելիմի իրավ. գիտ. դոկտոր ԺԲ.00.05
9 Վարդապետյան Աննա Կարենի իրավ. գիտ. թեկնածու ԺԲ.00.05

Իրավագիտության 001 մասնագիտական խորհրդին թույլատրվել է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով.

ԺԲ.00.01 – Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրավական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.02 – Հանրային իրավունք (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում)
ԺԲ.00.04 – Դատական իրավունք

Իրավագիտության 001 մասնագիտական խորհրդին թույլատրվել է թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով.

ԺԲ.00.03 – Մասնավոր իրավունք (քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք)
ԺԲ.00.05 – Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա. քրեակատարողական իրավունք

Իրավագիտության 001 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.