Գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ Խորհրդի շիֆրը` 012

 

Հասցե` ք.Երևան, Աբովյան 52 ա, ԵՊՀ 8-րդ մասնաշենք +(374)54-43-95/ 130/ xorhurd012@yahoo.com
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ժ.01.01)
1 Քալանթարյան Ժենյա Անդրանիկի (խորհրդի նախագահ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.02
2 Մուրադյան Սամվել Պարգևի (նախագահի տեղակալ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.01
3 Մակարյան Ալբերտ Արշավիրի (գիտքարտուղար) բան. գիտ դոկտ. Ժ. 01.01
4 Գաբրիելյան Վազգեն Արշալույսի բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.01
5 Գրիգորյան Վաչագան Ռաֆիկի բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 01.01
6 Սաֆարյան Վազգեն Հմայակի բան. գիտ դոկտ. Ժ. 01.01
7 Սրապիոնյան Սերժիկ Գագիկի բան. գիտ թեկն. Ժ. 01.01
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ժ.01.02)
1 Քալանթարյան Ժենյա Անդրանիկի (խորհրդի նախագահ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.02
2 Մուրադյան Սամվել Պարգևի (նախագահի տեղակալ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.01
3 Մակարյան Ալբերտ Արշավիրի (գիտքարտուղար) բան. գիտ դոկտ. Ժ. 01.01
4 Ավագյան Արծրուն Աբգարի բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.02
5 Գրիգորյան Սեյրան Զավենի բան. գիտ. թեկն. Ժ. 01.02
6 Ջրբաշյան Աշխեն Էդուարդի բան. գիտ թեկն. Ժ. 01.04
7 Տեր-Խաչատրյան Երվանդ Գարեգինի բան. գիտ թեկն. Ժ. 01.02
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ժ.01.03)
1 Քալանթարյան Ժենյա Անդրանիկի (խորհրդի նախագահ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.02
2 Ջանփոլադյան Մագդալինա Գեորգիի (նախագահի տեղակալ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.03
3 Մակարյան Ալբերտ Արշավիրի (գիտքարտուղար) բան. գիտ դոկտ. Ժ. 01.01
4 Զաքարյան Անուշավան Հազարապետի բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.03
5 Թադևոսյան Ռուզան Վաչեի բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 01.03
6 Հակոբյան Լևոն Գեորգիի բան. գիտ թեկն. Ժ. 01.03
7 Պողոսյան Իրինա Կառլենի բան. գիտ թեկն. Ժ. 01.03
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ժ.01.06)
1 Քալանթարյան Ժենյա Անդրանիկի (խորհրդի նախագահ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.02
2 Պետրոսյան Դավիթ Վլադիմիրի (նախագահի տեղակալ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.06
3 Մակարյան Ալբերտ Արշավիրի (գիտքարտուղար) բան. գիտ դոկտ. Ժ. 01.01
4 Հովսեփյան Մուշեղ Մայիսի բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.06
5 Երիցյան Սերգո Սարգսի բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 01.06
6 Դանիելյան Տարոն Ռուդոլֆի բան. գիտ թեկն. Ժ. 01.06
7 Հակոբյան Գայանե Վանցետի բան. գիտ թեկն. Ժ. 01.06

Գրականագիտության խորհրդին թույլատրված է թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով՝
ժ.01.01 – Հայ դասական գրականություն – բանասիրական գիտություններ
ժ.01.02 – Նորագույն շրջանի հայ գրականություն – բանասիրական գիտություններ
Ժ.01.03 – Ռուս գրականություն – բանասիրական գիտություններ
ժ.01.06 – Ժուռնալիստիկա մասնագիտություն

Գրականագիտության 012 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.