ԵՊՀ գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ
Խորհրդի շիֆրը` 012

 

Հասցե` ք.Երևան, Աբովյան 52 ա, ԵՊՀ 8-րդ մասնաշենք +(374)54-43-95/ 130/ xorhurd012@yahoo.com
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ժ.01.01)
1 Քալանթարյան Ժենյա Անդրանիկի (խորհրդի նախագահ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.02/Ժ.01.01
2 Մուրադյան Սամվել Պարգևի (նախագահի տեղակալ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.02/Ժ.01.01
3 Մակարյան Ալբերտ Արշավիրի (գիտքարտուղար) բան. գիտ դոկտ. Ժ.01.01
4 Գաբրիելյան Վազգեն Արշալույսի բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.01
5 Գրիգորյան Վաչագան Ռաֆիկի բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.01
6 Սաֆարյան Վազգեն Հմայակի բան. գիտ դոկտ. Ժ.01.01
7 Մուրադյան Լաուրա Գուրգենի բան. գիտ դոկտ. Ժ.01.01
8 Ջանփոլադյան Մագդալինա Գեորգիի բան. գիտ դոկտ. Ժ.01.01/Ժ.01.03
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ժ.01.02)
1 Քալանթարյան Ժենյա Անդրանիկի (խորհրդի նախագահ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.02/Ժ.01.01
2 Մուրադյան Սամվել Պարգևի (նախագահի տեղակալ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.02/Ժ.01.01
3 Մակարյան Ալբերտ Արշավիրի (գիտքարտուղար) բան. գիտ դոկտ. Ժ. 01.01
4 Ավագյան Արծրուն Աբգարի բան. գիտ. դոկտոր Ժ.01.02
5 Գրիգորյան Սեյրան Զավենի բան. գիտ. թեկն. Ժ. 01.02
6 Բեքմեզյան Աստղիկ Սարգսի բան. գիտ թեկն. Ժ. 01.04
7 Տեր-Խաչատրյան Երվանդ Գարեգինի բան. գիտ թեկն. Ժ. 01.02
6 Ջրբաշյան Աշխեն Էդվարդի բան. գիտ թեկն. Ժ. 01.04

Գրականագիտության խորհրդին թույլատրված է թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով՝
ժ.01.01 – Հայ դասական գրականություն – բանասիրական գիտություններ
ժ.01.02 – Նորագույն շրջանի հայ գրականություն – բանասիրական գիտություններ

Գրականագիտության 012 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2024 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.