ԵՊՀ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի

Խորհրդի շիֆրը` 013

 
Հասցե`
ք.Երևան,
Աբովյան 52ա,
(374)54-43-95/1-14/
S.A.Zakaryan@mail.ru
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Թ.00.01)
1 Հարությունյան Էդվարդ Արզումանի (խորհրդի նախագահ) փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
2 Զաքարյան Սեյրան Արտուշայի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
3 Մանուկյան Երանուհի Կարապետի (գիտքարտուղար) փիլ. գիտ. թեկնածու Թ.00.01
4 Մանասյան Ալեքսանդր Սարգսի փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
5 Միրզոյան Վալերի Արմենակի փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
6 Միրումյան Կառլեն Արտավազդի փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
7 Պետրոսյան Սիլվա Սարգսի փիլ. գիտ. թեկնածու Թ.00.01
8 Դեմիրճյան Մովսես Հարությունի փիլ. գիտ. թեկնածու Թ.00.01
9 Սարգսյան Արմեն Աշոտի փիլ. գիտ. թեկնածու Թ.00.01
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԻԲ․00.01)
1 Հարությունյան Էդվարդ Արզումանի (խորհրդի նախագահ) փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01, ԻԲ․00․01
2 Մկրտիչյան Արթուր Երվանդի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01, ԻԲ․00․01
3 Մանուկյան Երանուհի Կարապետի (գիտքարտուղար) փիլ. գիտ. թեկնածու Թ․00.01
4 Աթանեսյան Արթուր Վլադիմիրի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ․00․02, ԻԲ․00․01
5 Զասլավսկայա Մարիա Իգորի սոց. գիտ. դոկտոր ԻԲ․00․01
6 Սահակյան Արմեն Կոլյայի սոց. գիտ. դոկտոր ԻԲ․00.01
7 Մելքումյան Յուլիաննա Գագիկի սոց. գիտ. դոկտոր ԻԲ․00.01
8 Մելքոնյան Նվարդ Արայիկի սոց. գիտ. թեկնածու ԻԲ․00.01
9 Վերմիշյան Հարություն Ռաֆիկի սոց. գիտ. փեկնածու ԻԲ․00.01

Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի խորհրդին թույլատրվել է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով.

Թ․00.01 – Փիլիսոփայություն (փիլիսոփայական գիտություններ)

ԻԲ․00.01 – Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ (սոցիոլոգիական գիտություններ)

Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի 013 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2022 թ. դեկտեմբերի 31-ը: