Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի

Խորհրդի շիֆրը` 013

 
Հասցե`
ք.Երևան,
Աբովյան 52ա,
(374)54-43-95/1-14/
S.A.Zakaryan@mail.ru
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.01.01)
1 Միրզոյան Հրաչիկ Ղազարի (խորհրդի նախագահ) փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
2 Հարությունյան Էդվարդ Արզումանի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
3 Սողոմոնյան Գագիկ Արմենակի (գիտքարտուղար) փիլ. գիտ. թեկնածու Թ.00.01
4 Զաքարյան Սեյրան Արտուշայի փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
5 Հովհաննիսյան Սուրեն Հայկի փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
6 Միրզոյան Վալերի Արմենակի փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
7 Միրումյան Կառլեն Արտավազդի փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
8 Սարգսյան Արամ Հակոբի փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
9 Սարգսյան Սուրեն Արտավազդի փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԻԲ 00.01)
1 Միրզոյան Հրաչիկ Ղազարի (խորհրդի նախագահ) փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
2 Մկրտիչյան Արթուր Երվանդի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) փիլ. գիտ. դոկտոր Թ.00.01
3 Սողոմոնյան Գագիկ Արմենակի (գիտքարտուղար) փիլ. գիտ. թեկնածու Թ.00.01
4 Աթանեսյան Արթուր Վլադիմիրի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԲ 00.01
5 Զասլավսկայա Մարիա Իգորի սոց. գիտ. դոկտոր ԻԲ 00.01
6 Հարությունյան Լյուդմիլա Հակոբի փիլ. գիտ. դոկտոր ԻԲ 00.01
7 Պողոսյան Վարդգես Գրիգորի սոց. գիտ. դոկտոր ԻԲ 00.01
8 Սահակյան Արմեն Կոլյայի սոց. գիտ. դոկտոր ԻԲ 00.01
9 Աստվածատուրով Սեդրակ Վլասի սոց. գիտ. փեկնածու ԻԲ 00.01

Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի խորհրդին թույլատրվել է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով.

Թ 00.01 – Փիլիսոփայություն (փիլիսոփայական գիտություններ)

ԻԲ 00.01 - Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, տեսություններ, սոցիալական տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ (սոցիոլոգիական գիտություններ)

Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի 013 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ը: