Մաթեմատիկայի խորհուրդ

Խորհրդի շիֆրը` 050

 
Հասցե` ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, +(374)225312 hartigr@yahoo.co.uk
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.01.01)
1 Գևորգյան Գեղամ (խորհրդի նախագահ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01
2 Հարությունյան Տիգրան  (գիտքարտուղար) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
3 Սահակյան Արթուր (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01 
4 Ավետիսյան Կարեն ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01 
5 Գրիգորյան Մարտին ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01 
6 Կարագուլյան Գրիգորի ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01 
7 Քեռյան Կարեն ֆ.մ.գ.թ. Ա.01.01 
8 Գոգյան Սմբատ ֆ.մ.գ.թ. Ա.01.01 
9 Արզումանյան Վիկտոր ֆ.մ.գ.թ. Ա.01.01 
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.01.02)
1 Գևորգյան Գեղամ (խորհրդի նախագահ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01
2 Հարությունյան Տիգրան  (գիտքարտուղար) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
3 Խաչատրյան Խաչատուր (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
4 Ենգիբարյան Նորայր ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
5 Կարապետյան Գառնիկ ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
6 Ղազարյան Հայկ ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
7 Բարխուդարյան Ռաֆայել ֆ.մ.գ.թ. Ա.01.02
8 Տեփոյան Լիպարիտ ֆ.մ.գ.թ. Ա.01.02
9 Քամալյան Արմեն ֆ.մ.գ.թ. Ա.01.02
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.01.05)
1 Գևորգյան Գեղամ (խորհրդի նախագահ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01
2 Հարությունյան Տիգրան  (գիտքարտուղար) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
3 Օհանյան Վիկտոր (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.05
4 Արամյան Ռաֆիկ  ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.05
5 Նահապետյան Բորիս ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.05
6 Պողոսյան Սուրեն ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.05
7 Սուքիասյան Հայկ տեխ.գիտ.դ. Ա.01.05
8 Ահարոնյան Նարինե ֆ.մ.գ.թ. Ա.01.05
9 Չիթչյան Ռոբերտ ֆ.մ.գ.թ. Ա.01.05
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.01.06)
1 Գևորգյան Գեղամ (խորհրդի նախագահ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01
2 Հարությունյան Տիգրան (գիտքարտուղար) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
3 Աթաբեկյան Վարուժան (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.06
4 Դալալյան Սամվել ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.06
5 Մովսիսյան Յուրի ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.06
6 Միքայելյան Վահագն ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.06
7 Կարախանյան Մարտին ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.06
8 Գևորգյան Ամիրջան ֆ.մ.գ.թ. Ա.01.06
9 Դավիդով Սերգեյ ֆ.մ.գ.թ. Ա.01.06

Մաթեմատիկայի խորհրդին թույլատրվել է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով.

Ա.01.01 – Մաթեմատիկական անալիզ

Ա.01.02 – Դիֆերենցիալ հավասարումներ և մաթեմատիկական ֆիզիկա

Ա.01.05 – Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն

Ա.01.06 – Հանրահաշիվ և երկրաչափություն

Մաթեմատիկայի 050 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.