ԵՊՀ մաթեմատիկայի խորհուրդ

Խորհրդի շիֆրը` 050

 
Հասցե` ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1, +(374)225312 hartigr@yahoo.co.uk
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.01.01)
1 Գևորգյան Գեղամ (խորհրդի նախագահ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01
2 Սահակյան Արթուր  (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01
3 Հարությունյան Տիգրան (գիտքարտուղար) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02 
4 Ավետիսյան Կարեն ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01 
5 Գրիգորյան Մարտին ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01 
6 Կարագուլյան Գրիգորի ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01 
7 Գոգյան Սմբատ ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01 
8 Քեռյան Կարեն ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01 
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.01.02)
1 Գևորգյան Գեղամ (խորհրդի նախագահ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01
2 Խաչատրյան Խաչատուր  (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
3 Հարությունյան Տիգրան (գիտքարտուղար) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
4 Ենգիբարյան Նորայր ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
5 Ղազարյան Հայկ ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
6 Մարգարյան Վաչագան ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
7 Թումանյան Անի ֆ.մ.գ.թ. Ա.01.02
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.01.05)
1 Գևորգյան Գեղամ (խորհրդի նախագահ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01
2 Օհանյան Վիկտոր (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.05
3 Հարությունյան Տիգրան (գիտքարտուղար) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
4 Արամյան Ռաֆիկ ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.05
5 Նահապետյան Բորիս ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.05
6 Պողոսյան Սուրեն ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.05
7 Հարությունյան Մարիամ ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.09
7 Դալալյան Առնակ ֆ.մ.գ.թ. Ա.01.05
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ա.01.06)
1 Գևորգյան Գեղամ (խորհրդի նախագահ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01
2 Աթաբեկյան Վարուժան (խորհրդի նախագահի տեղակալ) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.06
3 Հարությունյան Տիգրան (գիտքարտուղար) ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.02
4 Մովսիսյան Յուրի ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.06
5 Միքայելյան Վահագն ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.06
6 Հակոբյան Հակոբ ֆ.մ.գ.դ. Ա.01.01
7 Պետրոսյան Պետրոս ֆ.մ.գ.թ. Ա.01.09

Մաթեմատիկայի խորհրդին թույլատրվել է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով.

Ա.01.01 – Մաթեմատիկական անալիզ

Ա.01.02 – Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա

Ա.01.05 – Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն

Ա.01.06 – Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն

Մաթեմատիկայի 050 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2022 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.