ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի խորհուրդ

Խորհրդի շիֆրը` 051
Հասցե` ք.Երևան, Ալեք Մանուկյան 1 marine.parsadanyan@ysu.am
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Գ.00.02)
1 Գևորգյան Էմիլ Սոսի
(խորհրդի նախագահ)
կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.04
2 Վարդևանյան Պողոս Հովհաննեսի
(նախագահի տեղակալ)
կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.02
3 Փարսադանյան Մարինե Աշոտի (գիտքարտուղար) կենս.գիտ. թեկնածու Գ.00.02
4 Այվազյան Նաիրա Մարտինի կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.02
5 Անտոնյան Արա Պետիկի կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.02
6 Առաքելյան Վալերի Բեյբութի ֆիզմաթ.գիտ.դոկտոր Գ.00.02
7 Դալյան Եվա Բենոյի ֆիզմաթ.գիտ.դոկտոր Գ.00.02
8 Հարությունյան Սամվել Գառնիկի ֆիզմաթ.գիտ.դոկտոր Գ.00.02
9 Պողոսյան Արմեն Համլետի ֆիզմաթ.գիտ.դոկտոր Գ.00.02
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Գ.00.04)
1 Գևորգյան Էմիլ Սոսի

(խորհրդի նախագահ)
կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.04
2 Թռչունյան Կարեն Արմենի (նախագահի տեղակալ) կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.04
3 Փարսադանյան Մարինե Աշոտի (գիտքարտուղար) կենս.գիտ. թեկնածու Գ.00.02
4 Ենկոյան Կոնստանտին Բորիսի կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.04
5 Մարմարյան Գայանե Յուրիի կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.04
6 Նազարյան Կարեն Բաբկենի կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.04
7 Նավասարդյան Լիպարիտ Հայրապետի կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.04
8 Վարդանյան Գայանե Սարգսի կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.04
9 Փեփոյան Աստղիկ Զավենի կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.04
10 Փոլադյան Աննա Արշակի կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.04
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Գ.00.15)
1 Գևորգյան Էմիլ Սոսի

(խորհրդի նախագահ)
կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.04
2 Հարությունյան Ռուբեն Միքայելի
(նախագահի տեղակալ)
կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.15
3 Փարսադանյան Մարինե Աշոտի (գիտքարտուղար) կենս.գիտ. թեկնածու Գ.00.02
4 Բաբիկյան Դավիթ Թադևոսի կենս.գիտ. թեկնածու Գ.00.15
5 Եպիսկոպոսյան Լևոն Միխայելի կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.15
6 Հայրապետյան Հասմիկ Սուրենի կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.15
7 Հովհաննիսյան Գալինա Գեորգիի կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.15
8 Սադոյան Ռուզաննա Ռոբերտի կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.15
9 Սարգսյան Թամարա Ֆադեյի կենս.գիտ.դոկտոր Գ.00.15

Կենսաֆիզիկայի խորհրդին թույլատրվել է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով.

Գ.00.02 – Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.04 – Կենսաքիմիա
Գ.00.15 – Գենետիկա

Համաձայն ԲՈԿ-ի N259 Ա հրամանի Կենսաֆիզիկայի 051 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը երկարաձգել է մինչև 2022 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.