«Օտար լեզուներ» մասնագիտական խորհուրդ

Խորհրդի շիֆրը` 009

 
Հասցե`
ք.Երևան, Ալեք
Մանուկյան 1, ԵՊՀ
7-րդ մասնաշենք, սենյակ 423
+(374)60 71-05-50 yerznkyan@ysu.am
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ժ.02.07)
1 Գասպարյան Սեդա Քերոբի (նախագահ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
2 Բարլեզիզյան Արամ Կարապետի (նախագահի տեղակալ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
3 Երզնկյան Ելենա Լևոնի (գիտքարտուղար) բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
4 Գաբրիելյան Յուրիկ Միքայելի բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
5 Գասպարյան Գայանե Րաֆֆու բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
6 Հովհաննիսյան Անահիտ Սերգեյի բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
7 Պարոնյան Շուշանիկ Հարությունի բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
8 Սիմոնյան Արմինե Արամի բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
9 Հարությունյան Նարինե Լևոնի բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07

«Օտար լեզուներ» մասնագիտական խորհրդին թույլատրված է թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով՝

Ժ.02.07 – Ռոմանագերմանական լեզուներ (բանասիրական գիտություններ)

«Օտար լեզուներ» 009 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.