ԵՊՀ օտար լեզուներ մասնագիտական խորհուրդ

Խորհրդի շիֆրը` 009

 
Հասցե`
ք.Երևան, Ալեք
Մանուկյան 1, ԵՊՀ
7-րդ մասնաշենք, սենյակ 423
+(374)60 71-05-50 yerznkyan@ysu.am
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ժ.02.07)
1 Երզնկյան Ելենա Լևոնի (նախագահ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
2 Սիմոնյան Արմինե Արամի (նախագահի տեղակալ) բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
3 Մուրադյան Գայանե Հարությունի (գիտքարտուղար) բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
4 Թովմասյան Հրանուշ Ժորայի բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.02
5 Կնյազյան Աննա Տարիելի բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
6 Հարությունյան Նարինե Լևոնի բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
7 Հարությունյան Լուսինե Արմենի բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
8 Բաղդասարյան Հասմիկ Գրիգորի բան. գիտ. դոկտոր Ժ. 02.07
9 Վելյան Կարեն Արմիկի բան. գիտ. թեկնածու Ժ. 02.07

«Օտար լեզուներ» մասնագիտական խորհրդին թույլատրված է թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով՝

Ժ.02.07 – Ռոմանագերմանական լեզուներ (բանասիրական գիտություններ)

«Օտար լեզուներ» 009 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2024թ. փետրվարի 1-ը:

Comments are closed.