ԵՊՀ տնտեսագիտության մասնագիտական խորհուրդ

Խորհրդի շիֆրը` 015

 
Հասցե`
ք.Երևան,
Աբովյան 52,
դեկանատ` (+374 60) 71-06-42,(ներքին 76-42),
գիտ.քարտուղար՝(+374 60) 71-06-60,(ներքին 76-60)
aaaarakelyan@gmail.com
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ը.00.01)
1 Սարգսյան Հայկ Լևոնի (խորհրդի նախագահ) տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.02 / Ը.00.08
2 Գալստյան Գագիկ Սերյոժայի  (խորհրդի նախագահի տեղակալ) տնտեսագիտության թեկնածու Ը.00.01
3 Հակոբջանյան Աննա Հովիկի (խորհրդի քարտուղար) տնտեսագիտության թեկնածու Ը.00.01
4 Դավոյան Սամսոն Աշոտի տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.01/Ը.00.02
5 Մարտիրոսյան Արման Ռուբիկի տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.01
6 Աղաջանյան Հովսեփ Իվանի տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.01
7 Մայիլյան Ֆիրուզա Նորայրի տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.01
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ը.00.02)
1 Սարգսյան Հայկ Լևոնի (խորհրդի նախագահ) տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.02 / Ը.00.08
2 Բոստանջյան Վարդան Բաբկենի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.02
3 Հակոբջանյան Աննա Հովիկի (խորհրդի քարտուղար) տնտեսագիտության թեկնածու Ը.00.01
4 Մարկոսյան Աշոտ Խաչատուրի տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.02
5 Հարությունյան Տիգրան Վլադիմիրի տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.02
6 Դավոյան Սամսոն Աշոտի տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.01 / Ը.00.02
7 Մարտիրոսյան Տիգրան Սերյոժայի տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.02
8 Մելքումյան Միքայել Սերգեյի տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.02
9 Ավետիսյան Սամվել Սերյոժայի տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.02
10 Գրիգորյան Լիանա Հայկազի տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.02 / Ը.00.03
11 Խաչատրյան Կառլեն Գագիկի տնտեսագիտության թեկնածու Ը.00.02
12 Թովմասյան Գայանե Ռուբիկի տնտեսագիտության թեկնածու Ը.00.02
13 Գաբրիելյան Բելլա Վալլերիի տնտեսագիտության թեկնածու Ը.00.02
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ Ը.00.08)
1 Սարգսյան Հայկ Լևոնի (խորհրդի նախագահ) տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.02 / Ը.00.08
2 Գևորգյան Ռուբեն Ալբերտի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.08
3 Հակոբջանյան Աննա Հովիկի (խորհրդի քարտուղար) տնտեսագիտության թեկնածու Ը.00.01
4 Թավադյան Աշոտ Աղասու տնտեսագիտության դոկտոր Ը.00.08
5 Ղանթարջյան Սարգիս Լևոնի տնտեսագիտության դոկտոր Ե.13.01
6 Առաքելյան Արամ Հմայակի տեխ․ գիտ․ դոկտոր Ը.00.08
7 Օհանյան Վիկտոր Կարոյի ֆիզմաթ․ գիտ․ դոկտոր Ա.01.05
8 Մխիթարյան Ժիրայր Սամվելի տնտեսագիտության թեկնածու Ը.00.08
9 Խառատյան Ալվարդ Ալբերտի տնտեսագիտության թեկնածու Ը.00.01

Տնտեսագիտության խորհրդին թույլատրված է թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով՝

Ը.00.01- Տնտեսագիտության տեսություն և տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Ը.00.02- Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.08- Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում:

Տնտեսագիտության 015 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.