ԵՊՀ քաղաքագիտության մասնագիտական խորհուրդ
Խորհրդի շիֆրը` 056

 Հասցե`
ք.Երևան, Ալեք
Մանուկյան 1, ԵՊՀ
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
(37460)71-00-86 v.petrosyan@ysu.am
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԻԳ.00.01)
1 Պետրոսյան Գեղամ Հարությունի (խորհրդի նախագահ) պատմ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01
2 Քոթանջյան Հայկ Սարգսի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01
3 Պետրոսյան Վահրամ Սամվելի (գիտքարտուղար) պատմ. գիտ. թեկնածու ԻԳ.00.02
4 Աթոյան Վարդան Կորյունի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01
5 Ալեքսանյան Աշոտ Սեյրանի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01
6 Գալստյան Խաչիկ Սամվելի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01
7 Ենգոյան Աշոտ Փայլակի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01
8 Մանուչարյան Հենզել Գերասիմի փիլ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01
9 Շիրինյան Լևոն Ղազարի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01
10 Նավասարդյան Արման Գառնիկի քաղ. գիտ. թեկնածու ԻԳ.00.01
11 Ագլյան Վահագն Ռոբերտի պատմ. գիտ. թեկնածու ԻԳ.00.01

 

Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԻԳ.00.02)
1 Պետրոսյան Գեղամ Հարությունի (խորհրդի նախագահ) պատմ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01
2 Քոթանջյան Հայկ Սարգսի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01
3 Պետրոսյան Վահրամ Սամվելի (գիտքարտուղար) պատմ. գիտ. թեկնածու ԻԳ.00.02
4 Աթանեսյան Արթուր Վլադիմիրի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.02
5 Ավագյան Արսեն Գագիկի պատմ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.02
6 Թորոսյան Տիգրան Սուրիկի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.02
7 Կարապետյան Ռուբեն Կարլենի պատմ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.02
8 Մարկարով Ալեքսանդր Ալեքսանդրի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.02
9 Քեռյան Գարիկ Միշայի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.02
10 Քոչարյան Տիգրան Տոնիկի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.02

Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհրդին թույլատրվել է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով.

ԻԳ.00.01 – Քաղաքական գիտության տեսություն (քաղաքական գիտություններ)
ԻԳ.00.02 – Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ (քաղաքական գիտություններ)

Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2019 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.