ԵՊՀ քաղաքագիտության մասնագիտական խորհուրդ
Խորհրդի շիֆրը` 056

 Հասցե`
ք.Երևան, Ալեք
Մանուկյան 1, ԵՊՀ
ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
(37460)71-00-86 v.petrosyan@ysu.am
Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԻԳ.00.01)
1 Պետրոսյան Գեղամ Հարությունի (խորհրդի նախագահ) պատմ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.04
2 Ենգոյան Աշոտ Փայլակի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01
3 Պետրոսյան Վահրամ Սամվելի (գիտքարտուղար) պատմ. գիտ. թեկնածու ԻԳ.00.04
4 Աթանեսյան Արթուր Վլադիմիրի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01, ԻԳ.00.02
5 Ալեքսանյան Աշոտ Սեյրանի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01
6 Դավթյան Վահե Սամվելի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01, ԻԳ․00․02
7 Մանուչարյան Հենզել Գերասիմի փիլ. գիտ. դոկտոր Թ․00․01, ԻԳ.00.01
8 Գալստյան Խաչիկ Սամվելի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01
9 Սարգսյան Առնակ Գեորգիի քաղ. գիտ. թեկնածու ԻԳ.00.01

 

Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԻԳ.00.02)
1 Պետրոսյան Գեղամ Հարությունի (խորհրդի նախագահ) պատմ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.04
2 Ենգոյան Աշոտ Փայլակի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.01
3 Պետրոսյան Վահրամ Սամվելի (գիտքարտուղար) պատմ. գիտ. թեկնածու ԻԳ.00.04
4 Թորոսյան Տիգրան Սուրիկի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.02
5 Մարկարով Ալեքսանդր Ալեքսանդրի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.02
6 Քեռյան Գարիկ Միշայի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.02
7 Քոչարյան Տիգրան Տոնիկի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.02
8 Սարգսյան Հովհաննես Լավրենտի փիլ. գիտ. թեկնածու Թ.00.01

 

Խորհրդի կազմ (թվանիշը՝ ԻԳ.00.04)
1 Պետրոսյան Գեղամ Հարությունի (խորհրդի նախագահ) պատմ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.04
2 Ալեքսանյան Աշոտ Սեյրանի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.04
3 Պետրոսյան Վահրամ Սամվելի (գիտքարտուղար) պատմ. գիտ. թեկնածու Է.00.04
4 Աթոյան Վարդան Կորյունի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.02, ԻԳ.00.04
5 Գալստյան Խաչիկ Սամվելի քաղ. գիտ. դոկտոր ԻԳ.00.04
6 Կարապետյան Ռուբեն Կարլենի պատմ. գիտ. դոկտոր Է.00.02, ԻԳ.00.04
7 Մարուքյան Արմեն Ցոլակի պատմ. գիտ. դոկտոր Է.00.01, ԻԳ.00.04
8 Մելքոնյան Ռուբեն Հովհաննեսի պատմ. գիտ. դոկտոր Է.00.02, ԻԳ.00.04
9 Կարապետյան Ռոման Գագիկի պատմ.գիտ. թեկնածու ԻԳ.00.04

Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհրդին թույլատրվել է դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտություններով.

ԻԳ.00.01 – Քաղաքական գիտության տեսություն (քաղաքական գիտություններ)
ԻԳ.00.02 – Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ (քաղաքական գիտություններ)
ԻԳ.00.04 – Միջազգային հարաբերություններ (քաղաքական գիտություններ, պատմական գիտություններ)

Քաղաքագիտության 056 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանվել է մինչև 2022 թ. դեկտեմբերի 31-ը: