ԵՊՀ պատմագիտության մասնագիտական խորհուրդ Խորհրդի շիֆրը` 068

 
Հասցե`
ք.Երևան,
Աբովյան 52, ԵՊՀ
6-րդ մասնաշենք, սենյակ 121
+(374)10 52-24-58 theology@ysu.am
Խորհրդի կազմ
1 Սարգսյան Լևոն Ազատի (խորհրդի նախագահ) պատմ. գիտ. դոկտոր Թ. 00. 05
2 Վարդանյան Ռաֆիկ Հովակիմի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) պատմ. գիտ. դոկտոր Թ. 00. 05
3 Բալյան Արշակ Յուրիի (խորհրդի քարտուղար) պատմ. գիտ.թեկնածու Թ. 00. 05
4 Անուշավան եպս. Ժամկոչյան պատմ. գիտ.դոկտոր Թ. 00. 05
5 Մկրտչյան Սամվել Սուրենի պատմ. գիտ.դոկտոր Թ. 00. 05
6 Շիրինյան Էռնա Սերգեյի պատմ. գիտ.դոկտոր Թ. 00. 05
7 Սահակյան Արծրունի Սամվելի պատմ. գիտ.դոկտոր Թ. 00. 05
8 Քյոսեյան Հակոբ Հովհաննեսի փիլ. գիտ.դոկտոր Թ. 00. 05
9. Սարգսյան Գոհար Արամայիսի փիլ. գիտ.թեկնածու Թ. 00. 05

Աստվածաբանություն 068 մասնագիտական խորհրդին թույլատրել ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտությամբ՝

Թ. 00.05 – Կրոնի տեսություն և պատմություն – պատմական գիտություններ

Աստվածաբանություն 068 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել է մինչև 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.