ԵՊՀ պատմագիտության մասնագիտական խորհուրդ Խորհրդի շիֆրը` 068

 
Հասցե`
ք.Երևան,
Աբովյան 52, ԵՊՀ
6-րդ մասնաշենք, սենյակ 121
+(374)10 52-24-58 theology@ysu.am
Խորհրդի կազմ
1 Տեր Անուշավան եպս (Անդրանիկ Սերոբի) Ժամկոչյան (խորհրդի նախագահ) պատմ. գիտ. դոկտոր Թ. 00. 05
2 Մկրտչյան Սամվել Սուրենի (խորհրդի նախագահի տեղակալ) պատմ. գիտ. դոկտոր Թ. 00. 05
3 Բալյան Արշակ Յուրիի (խորհրդի քարտուղար) պատմ. գիտ.թեկնածու Թ. 00. 05
4 Շիրինյան Էռնա-Մանյա Սերգեյի պատմ. գիտ.դոկտոր Թ. 00. 05
5 Սահակյան Արծրունի Սամվելի պատմ. գիտ.դոկտոր Թ. 00. 05
6 Քեոսեյան Հակոբ Հովհաննեսի փիլ. գիտ.դոկտոր Թ. 00. 05
7 Սարգսյան Գոհար Արամայիսի փիլ. գիտ.թեկնածու Թ. 00. 05
8 Հովհաննիսյան Հովհաննես Վահագնի պատմ. գիտ.թեկնածու Թ. 00. 05
9 Հարությունյան Ավետիս Հմայակի պատմ. գիտ.թեկնածու Է.00.01
10 Մելքոնյան Սարգիս Ռուբենի պատմ. գիտ.թեկնածու Թ. 00. 05
11 Բարսեղյան Պարգև Աշոտի փիլ. գիտ.թեկնածու Թ. 00. 05

Աստվածաբանություն 068 մասնագիտական խորհրդին թույլատրել թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություններ կազմակերպել Հայաստանի գիտական աստիճանաշնորհման անվանացանկի հետևյալ մասնագիտությամբ՝

Թ. 00.05 – Կրոնի տեսություն և պատմություն (պատմական գիտություններ)

Աստվածաբանություն 068 մասնագիտական խորհրդի գործունեության ժամկետը սահմանել է մինչև 2021 թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Comments are closed.